• informatika
  • .
  • kommunikáció
  • .
  • innováció

PROJEKTEK

iParking - komplex, seamless parkolás segítő
rendszer prototípus kutatás fejlesztése

Projektkód: GOP-1.1.1-11-2012-0093
Támogatás összege: 178 032 000 Ft
Megvalósítás időtartama: 2014.02.01. – 2015.06.30.
Kedvezményezett: Infokom-Innovátor Nonprofit Kft.

Az iParking - komplex, seamless parkolás segítő rendszer prototípus kutatás fejlesztése projekt során elkészült a rendszer specifikációja a kitűzött irodalomkutatási feladatok, valamint a technológiai specifikáció. Kialakításra került a pozicionálási módszertan, ami lehetővé teszi az autók és a gyalogosok követését kültéren és beltéren egyaránt. A beltéri pozicionálási módszertanhoz számos technológiai vizsgálatot hajtottunk végre, a vizsgálataink eredményeképpen a végleges rendszerben a gyalogosokat Bluetooth az autókat RFID technológia segítségével követjük. A parkolóhely foglaltság detektálására különböző lehetséges megoldásokat vizsgáltunk meg, dolgoztunk ki. Külön hangsúlyt fektettünk a képfeldolgozás alapú optikai módszerekkel történő szabad parkolóhely detekcióra, ami szabadtéren mutatott ígéretes eredményeket. Beltéri esetben különböző, már telepített ultrahangos rendszerekhez történő integráció, vagy új ultrahangos parkolóhely detektáló rendszer telepítését ajánljuk, erre külön hardver és szoftver komponenseket fejlesztettünk ki. Kidolgoztuk a beltéri navigáció módszertanát, majd elkészültek a komplex iParking rendszerhez tartozó rendszertervek. Elkészült az alaprajz kezelő modul továbbá implementálásra kerültek a szabad parkolóhely detektáló, pozíció meghatározó és navigációs modulok is. A tervezés után kifejlesztettük a központi kiszolgáló szervert valamint implementáltuk a mobil kliensét az iParking rendszernek. Az Allee bevásárlóközpontban kiépítettünk egy tesztrendszert, ahol a rendszer működését éles körülmények között tudtuk tesztelni, számos tesztet végeztünk a rendszer helyes működésének verifikálására.

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását.