• informatika
  • .
  • kommunikáció
  • .
  • innováció

PROJEKTEK

Közösségi hálózat alapú pénzügyi
termékajánló rendszer

Projektkód: GOP-1.1.1-11-2012-0330
Támogatás összege: 229 000 000 Ft
Megvalósítás időtartama: 2013.01.07. – 2015.08.18.
Kedvezményezett: Infokom-Innovátor Nonprofit Kft.

A projekt egy alapozó benchmarking kutatással veszi kezdetét, ahol felmérjük a potenciális felhasználók körét, vagyis a keresleti oldalt és annak műszaki igényeit. Ezután felmérjük a kínálati oldalt is, számba vesszük az elérhető ajánlórendszereket és döntéstámogató rendszereket, megvizsgáljuk ezek műszaki megoldásait, az általuk használt közgazdaságtani és matematikai modelleket. Egy hatékony termékajánló rendszer kialakítása érdekében szükségesnek tűnik azonban néhány alapozó kutatást elvégezni. A hagyományos adatbányászati eljárásoktól eltérően mi a tartalom alapú szűrési megoldásokat kívánjuk felhasználni, hogy a potenciális vásárlók profilját képesek legyünk minél pontosabban felvázolni. A kollaboratív szűrési technológiák kutatásával választ akarunk kapni a nagy adatbázisok kezelhetőségével, a felhasználók és termékek klaszterezésével kapcsolatos kihívásokra és megoldásokra. Ezután tudjuk csak elvégezni a tartalom és kollaboratív szűrésen nyugvó, ún. hibrid alapú szűrési technológiák kutatását. Ezzel jutunk el az optimális ajánlórendszer elméleti alapjaihoz. A projekt fejlesztési szakaszának kezdetén elvégezzük a kutatásokkal megalapozott algoritmusok implementációját, és megvizsgáljuk a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazhatóságát. Ezt követően teszünk kísérletet egy ügyfél analizáló és modelláló matematikai eljárás kialakítására, majd modellezzük az ügylet többi résztvevőjének (pl. az üzletkötőnek) a viselkedését, valamint analizáljuk az egyes szereplők, úgy, mint termék és közvetítő, attribútumainak és jellemzőinek a hatását a várható ügyfélviselkedésre nézve. Mérlegre tesszük azt is, hogy egy-egy ügyfél kapcsolati hálójából (pl. facebook) nyerhetünk-e olyan plusz információkat, melyek hozzásegítenek egy pontosabb ajánlórendszer kialakításához. Ezt követően veszi kezdetét a prototípus fejlesztése, melynek első fázisa a termékajánló rendszer specifikációja, tervezése és implementációja. A rendszer finomhangolása és paraméterezése, majd a létrehozott algoritmusok és modell tesztelése már a fejlesztés záró szakaszát jelentik.

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását.