• informatika
  • .
  • kommunikáció
  • .
  • innováció

PROJEKTEK

Lezárt pályázati projektjeink

Az Új Széchenyi Terv, valamint a Széchenyi 2020 program keretein belül számos kutatás-fejlesztési és innovációs projektet valósítottunk meg és zártunk le sikeresen az elmúlt években. Lezárt pályázati projektjeinkről az alábbiakban olvashat rövid összefoglalót. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását projektjeink megvalósításához.


Kiterjesztett valóság alapú interaktív felhasználói útmutató (Users manual) technológia kutatás fejlesztése
GOP-1.1.1-11-2012-0345
A projekt eredménye a mobiltelefonokon és kamerával felszerelt tableteken működő kiterjesztett valóságra épülő technológiával a modern fogyasztói tájékoztatás egyik legkomolyabb kihívására, a műszaki érzékkel nem rendelkező felhasználók számára is könnyen érthető és használható összeszerelési útmutató elkészítésére alkalmas. Lényege, hogy a ma jellemzően valamilyen papír alapú, sematikus magyarázó ábrákkal operáló user’s manual helyett a valóság mobil telefonos kiterjesztésével magyarázzuk el egy-egy eszköz üzembe helyezését, összeszerelését, használatát, vagy karbantartását. A mobiltelefonon futtatható alkalmazás a kamera segítségével annak látószögében lévő, az adott eszközhöz tartozó alkatrészeket felismeri, és ilyen módon segít a megfelelő sorrend betartásában, illetve az alkatrészek és azok beszerelési helyének azonosításában. A szolgáltatással a felhasználó egy multimédia tartalmakkal kiegészített, interaktív útmutatást kap oly módon, hogy a munkafolyamat egyes lépései esetében a kiterjesztett valóság segítségével azonosíthatja az aktuális eszközöket és a valóság kiterjesztéseként ismerheti meg, hogy azzal milyen teendői vannak.

Építőipari tervszolgáltatást innovatív műszaki megoldásokkal támogató SaaS szolgáltató központ technológia kialakítása
GOP-1.1.1-11-2012-0098
A projekt során egy SaaS szerkezetű tervszolgáltatási folyamatok hatékony IT támogatását lehetővé tévő speciális dokumentum menedzsment rendszert hoztunk létre a PlanDoc építőipar dokumentummenedzsment technológiára építve. A rendszer célja, hogy hatékonyan és szolgáltatási keretben támogassa az építőipari tervszolgáltatási folyamat szereplőinek együttműködését olyan innovatív ICT technológiák segítségével, mint a képelemzésre épülő automatikus tervváltozat összehasonlító szolgáltatás, a tablet számítógép alapú mobil kliens lehetősége az irodán kívüli munka támogatására, az építőipari sztenderdeknek megfelelő dokumentum nyilvántartási rendszer, vagy a tervszolgáltatási folyamatban résztvevők együttműködésre optimalizált dokumentum megosztási rendszer.

Világszínvonalú, innovatív, moduláris felépítésű, általános készlet- és számlavezető informatikai rendszer kifejlesztése pénzügyi intézmények számára
GOP-1.1.1-11-2012-0190
Jelen projekt keretei között egy, a pénzintézeti informatikai rendszerek területén paradigmaváltással felérő banki, pénzintézeti központi mag (core) rendszer, számlavezetési rendszertechnológia és technológiai koncepció kialakítására vállalkoztunk. A mai banki központi rendszerek technológiai generációváltás előtt állnak, hiszen az elmúlt évtizedben jellemzővé vált, hogy az információs rendszerekkel szembeni új funkcionális követelményeket integrációkkal és kisebb-nagyobb fejlesztési projektekkel oldották meg a megrendelők, mivel a core rendszerek cseréjét, fejlesztését túlságosan nagy kockázatúnak tartották. Az elmúlt években a bankszektorból kiinduló pénzügyi, gazdasági válság azonban a banküzemet több szempontból megváltoztatta, amelynek hatására a banki információs rendszerek „patchwork” jellegű fejlesztési lehetőségei fokozatosan beszűkülnek. A válság hatására ugyanis a bankok fokozatosan visszanyúlnak a hagyományos megtakarítás kezelési alapú hitelezésre, azonban időközben a pénzpiac a megtakarítások egészen új rendszereit alakította ki, amelyek megfelelő színvonalú, integrált kezelésére a hagyományos banki rendszerek már nem képesek. A technológiai generációváltás és a banki funkció strukturális mélységű változásai a következő években jelentős piaci igényt generálnak innovatív banki számlavezető rendszerek bevezetésére, amelyek képesek választ adni a speciális banki igényekre, így kiemelt biztonságot kínálnak, fokozatosan vezethetők be és hosszú távon kínálnak funkcionális és technológiai megoldásokat.

JobCTRL 2.0 - Automatikus munkaidő értékelés és felmérés
GOP-1.1.1-11-2012-0090
A projekt célja a JobCTRL munkaidő nyilvántartási rendszer módszertani alapjaira épülő innovatív automatizált munkaidő mérési és értékelési technológia létrehozása volt, olyan további műszaki szempontból forradalmi megoldásokkal kiegészítve a fejlesztést, mint a rendszer legösszetettebb ma kizárólag emberi közreműködéssel megvalósítható incidens kezelő funkciójának mesterséges intelligencia alapokra helyezett automatizálása, a gyakorlatilag azonos idejű projektmenedzsmentet megvalósító feladat kiosztó, erőforrás beosztó és monitoring funkciók kialakítása, beleértve az erőforrások optimalizáló algoritmusokkal támogatott automatikus beosztását vagy olyan vezetői információrendszer létrehozása, amely műszerfalszerűen képes egy vállalkozás működését bemutatni a munkaerő költségfelhasználástól a kompetencia szűk keresztmetszetekig.

Kifejezetten FMCG célú bolt látogatói mobil alkalmazás rendszer kutatás-fejlesztése
GOP-1.1.1-11-2012-0347
A rendszer célja, hogy kifejezetten az FMCG (Fast-moving consumer goods) értékesítési metódusának középpontjában álló boltlátogatók számára adjon egy egyszerűen használható és hatékony eszközt olyan piackutatáshoz kapcsolódó többletfeladatok megvalósítására, amelyre megbízóik ma is igényt tartanak, de kivitelezésük gyakran kényelmetlen, nem hatékony és így rendre eredménytelen is. A boltlátogatók, legyenek azok valamelyik nagyvállalat, vagy egy kifejezetten erre létrejövő outsourcing cég alkalmazásával ma már jó eséllyel rendelkeznek valamilyen SFA (Sales Force Automation) megoldással, amely a rendelésfelvétel a közvetlen értékesítés támogatás megvalósítására alkalmas. Emellett azonban mindig felmerül az igény a boltokban tetten érhető piaci információk gyűjtésére is, olyannyira, hogy nagyobb szereplők kifejezetten ezzel a céllal is alkalmaznak látogatókat. A rendszer egy elosztott működésű és közösségi elemeket is magába foglaló, széles körben elérhető okos telefonplatformra épül, amely ezen piackutatási feladatokat magas hatékonysággal oldja meg.

Nagy pontosságú helyfüggő szolgáltatások fejlesztése, technológiai feltételeinek kutatása vásárlói, kiállítói, irodai és kórházi alkalmazási környezetekre
GOP-1.1.1-11-2012-0097
Napjainkban egyre nagyobb igény fogalmazódik meg a beltéri helymeghatározás iránt. Az üzleti alkalmazások ugyanakkor megkövetelik a nagy és megbízható pontosságot, mely segítségével a felhasználók számára értékes helyfüggő szolgáltatások nyújthatóak. Napjainkra a megvalósításhoz szükséges technológiák elérhetősége elérte, azt a szintet, melyen a méter alatti háromdimenziós beltéri helymeghatározás költséghatékony módon megoldható. A nagy pontosságú beltéri helymeghatározás a jelen technológia feltételek mellett csak a szükséges infrastruktúra kiépítésével oldható meg. Ugyanakkor számos alkalmazási környezetben lehetséges ennek üzleti hasznosítása, mint a nagyáruházak vásárlói terei, konferenciák, múzeumok, vásárok, börzék kiállítói terei, irodai, illetve kórházi alkalmazások. Ezekben az esetekben hasznos és értékes helyfüggő szolgáltatások iránti egyértelmű igény fogalmazódott meg nemcsak a terek központi megfigyelői, hanem jellemzően az okos telefonok mobil felhasználói részéről is. A projekt általános célja volt, hogy létrehozzon, egy olyan méter alatti pontosságú beltéri helyfüggő szolgáltatási portfóliót, központi felügyeleti, -és mobil felhasználók számára. A cél megvalósításának érdekében a projekt létrehozza a szükséges infrastrukturális és technológiai elemeket, melyek a megcélzott alkalmazási környezetekben megbízhatóan és költséghatékonyan alkalmazhatók figyelembe véve az üzleti hasznosítás szempontjait. Az alkalmazási környezeteket támogató helyfüggő szolgáltatási portfólió létrehozásához a helyfüggő szolgáltatásokat széles körben támogató teljes keretrendszert hoztunk létre, mely tartalmazza a specifikus térmodell, térképmodell, térképszerkesztő, mobil és központi felügyeleti helyfüggő szolgáltatások igénybe vételére alkalmas alkalmazásokon kívül egy szélesebb körben alkalmazható szolgáltatási keretrendszert. A szolgáltatási keretrendszer prototípusa, a piacon jelen lévő megoldások hátrányaiból kiindulva egy olyan egyedi implementációt valósít meg, mely platform független definícióján keresztül korlátozás nélkül nyújt lehetőséget különféle nyelven implementált mobil alkalmazások és szerver oldali szolgáltatások hatékony megvalósítására, valamint mobil és szerver, valamint szerver elemek közötti biztonságos és hitelesített kommunikációjára.

Vásárlói viselkedés előrejelzés és személyre szabott akciók felbukkanó ajánlása webshopokban
GOP-1.1.1-11-2012-0200
Projektünk célja volt, hogy a webáruházban böngésző felhasználókról megállapítsa, hogy várhatóan fognak-e vásárolni, és ennek megfelelően speciális ajánlatokat adjon nekik. Ez a webáruházba integrálható technológia automatikus, valós idejű adatelemzés segítségével azonosítja a termékek iránt érdeklődő, de várhatóan nem vásároló felhasználókat, és egy, csak a számukra kínált alacsonyabb ár felajánlásával mégis vásárlóvá teszi őket. A megoldás létjogosultságára az mutat rá, hogy a felhasználói viselkedések elemzése során markánsan megfigyelhető az a jelenség, hogy az árérzékeny felhasználók más webáruházakban tájékozódnak az egyes termékekről, és más, tipikusan kevesebb szolgáltatást nyújtó e-kereskedelmi oldalon vásárolják meg a termékeket. Az ilyen viselkedést mutató ügyfeleknek a lehetőségekhez mérten csak nekik felajánlott árkedvezmények növelni tudják a technológiát használó webáruházak forgalmát. Az ajánlatba bevonandó felhasználók azonosítására egy olyan szolgáltatás prototípusát hoztuk létre projektünkben, amiben egy adatgyűjtő, illetve adatelemző megoldás képes meghozni az ajánlatra vonatkozó döntéseket automatikusan. Keretrendszerünk egy online predikciós rendszerként fogalmazható meg, mely a felhasználók böngészési lépései során folyamatosan, adaptív módon becslést ad arra, hogy az adott felhasználónak érdemes-e egy adott ajánlatot megtenni. Célfüggvényként azt határoztuk meg, hogy a kampányba be nem vont kontrollcsoporthoz képest mennyivel tudunk nagyobb nyereséget realizálni úgy, hogy alkalmanként alacsonyabb áron adunk termékeket. Célunk volt, hogy a projekt keretei között egy olyan új webes technológia jöjjön létre, mely az ajánlórendszerekhez hasonló népszerűséget elérve tovább erősíti az e-kereskedelmi megoldások számára elérhető marketing megoldások tárházát, hogy lehetőséget adjunk a minőségi szolgáltatásokat, termékteszteket, vásárlást segítő információkat létrehozó webáruházaknak arra, hogy versenyben tudjanak maradni azon felhasználói rétegnél is, melynél a termékek ára a legfontosabb tényező.

ccNet - Céges kapcsolatok feltárása és elemzése Big Data környezetben WEB-es tartalmak alapján
GOP-1.1.1-11-2012-0325
Az üzleti intelligencia folyamatosan fejlődő területén a kapcsolati hálózatok elemzése az egyik legnépszerűbb új terület. Olyan aspektusát tudják az adatokban rejlő tudásnak feldolgozni ezek a módszerek, ami a korábbi elemzési gyakorlatban elsikkadt. Az új elemzési terület a prediktív analitikára is hatást gyakorolt, új hálózatanalitikai algoritmusok, eljárások kerültek kidolgozásra. Projektünk célja egy olyan prototípus létrehozása volt, amely a weben elérhető hírek, nyilvános szöveges adatok feldolgozásával hoz létre új kapcsolati hálózatokat, összekapcsolja azokat a felhasználók saját információira épülő hálózatával és különböző módon elemzi azt. Figyelmünk középpontjában a cégek, vállalkozások állnak, az ő kapcsolati rendszerük feltárását végeztük el abból a célból, hogy a tipikusan pénzügyi vagy marketing területen dolgozó hálózatelemző cégek eredményeinket felhasználva nagyméretű hálózatok felett is képesek legyenek prediktív analitikai modelleket futtatni. Megoldásunkban négy rétegre építve alakítottuk ki szolgáltatásunkat. (1) Az adathozzáférési réteg feladata, hogy hírcsatornákat, portálokat figyeljen, onnan a cikkek szöveges tartalmát összegyűjtse és tárolja. Célunk volt, hogy a nagy megbízhatóság mellett, naprakészen elérhető legyen, az így kialakuló adathalmaz akár több évre visszamenőleg is. (2) A letárolt strukturálatlan tartalmakat a szöveg-feldolgozási rétegünkkel hozzuk megfelelő formába. Azonosítjuk a szövegben megjelenő cég és márkaneveket, a cégekhez köthető vezető tisztségviselőket, az egyes cégek említéséhez köthető kulcsszavakat, illetve több cég együttes említése során azok viszonyát, kapcsolatát. (3) A hálózatépítési rétegben változatos módon tudjuk a cégek közötti kapcsolati formákat aggregálni (együttes említés, speciális viszony – pl. felvásárlás, partneri szerződéskötés –, egyikből a másikba átszerződő vezetők). Itt válik lehetővé, hogy a rendszerünk szempontjából külső kapcsolati hálókat integráljunk az általunk kialakított hálózathoz. (4) Végül az analitikai réteg feladata a kialakult gráf elemzése, a rá épülő prediktív analitikai feladatok megoldása. A négy réteget angol és magyar nyelvű szövegek feldolgozására tettük képessé, de fontos szerepet kapott a támogatott nyelvek számának növelését lehetővé tevő tervezési és implementációs megoldások alkalmazása. Komplex, egymásra épülő big data, szöveganalitikai és hálózatelemzési megoldásokat ötvöző megoldásunkkal két szinten tudunk szolgáltatást nyújtani: a weben történő megjelenéseken keresztül a cégek egy olyan kapcsolati hálózatát adjuk meg, melyek a hagyományos tranzakciós, átutalási vagy tulajdonosi hálózatokból hiányoznak, ezzel erősítve a kiindulási adathalmazok leíró jellegét. Másrészt olyan elemző rendszert hoztunk létre, amelyben lévő algoritmusok a big data világában jelentős méreteket öltő kapcsolati hálók hatékony feldolgozására is képesek.

Egykamerás optikai távolságmérő technológia kutatása és erre épülő innovatív alkalmazások fejlesztése okos telefonra
GOP-1.1.1-11-2012-0096
A távolság mérése megtalálható mindennapi életünk számos helyén, alkalmazzák a sportban, az iparban több helyen, építkezéseken, készletgazdálkodási alkalmazásokban, 3D modellek alkotására, de katonai felhasználási területek is ismertek. A kutatási –fejlesztési projekt célja, a passzív távolságmérésen alapuló alkalmazások fejlesztéséhez szükséges technológiai háttér megteremtése volt, mely főleg a mobil készülékekbe integrált egyetlen kamerára támaszkodik. A jelen kutatás-fejlesztési projekt kis -- már rendelkezésünkre álló (mobil készülék)-- erőforrásra támaszkodva, egy kamerával, valós időben, minimális felhasználói interakciót és a-priori tudást feltételezve, nagy pontosságú távolság adat meghatározását tűzte ki célul, mely technológiából számos alkalmazás készül.

Play2gether virtuális online próbaterem, koncert terem és zenei stúdió technológia kidolgozása
GOP-1.1.1-11-2012-0196
A projekt keretei között egy innovatív infokommunikációs kutatás-fejlesztésre épülő online zenei szolgáltatást terveztünk kialakítani. A szolgáltatás lényege, hogy a rendszer központi portálján regisztráló hobbi, illetve amatőr zenészek hasonló érdeklődési körű társaikkal kerülhetnek kapcsolatba, vagy egymástól távoli helyen lévő ismerősök jelentkezhetnek be egyszerre és a portál által biztosított kommunikációs kapcsolatokon keresztül egy, a közös zenélésre alkalmas, technikai szempontból erre a célra minőségbiztosított kommunikációs csatornát vehetnek igénybe. A Play2gether rendszerben olyan virtuális próbatermeket alakítottunk ki, ahol a kommunikációs csatornában található átviteli bizonytalanságokból eredő késleltetéseket minimalizáltuk és megteremtettük a távoli felek közötti időbeli szinkronizáltság lehetőségét.

Okos bevásárló lista
GOP-1.1.1-11-2012-0348
A projekt keretében elkészített alkalmazás a mindennapok bevásárlásait kapcsolja össze az FMCG piacok legfontosabb piaci információs igényével: Mit akar venni a fogyasztó. A rendszer egy okos mobil telefonokon elérhető ingyenes alkalmazásra épül, amelynek segítségével a felhasználók minden eddiginél egyszerűbben állíthatják össze a bevásárló listát, amelyet megosztanak családtagjaikkal és a rendszer központi alkalmazásával. Az „okos bevásárló lista” azért okos, mert megtanulja a vásárlók fogyasztási szokásait, szól, ha egy terméktípusból az átlagos beszerzési időt túllépte a fogyasztó, hazafelé menet segít, hogy mit hol tud beszerezni, felhívja a figyelmet az akciós termékekre, a család bármelyik tagja számára elérhető, akkor is, ha be kell szerezni valamit, akkor is, ha épp bevásárló körúton van. A rendszer ingyenes, mivel a bevásárló listán megjelenő adatokat anonim módon összesítjük, amelynek segítségével a nagykereskedőknek, márkaképviselőknek nagyon értékes piaci információkat tudunk biztosítani. A bevásárló listán nem terméknevek, hanem terméktípusok szerepelnek. Ha egy felhasználó hajlandó velünk megosztani, melyik terméket választotta, azt promóciós ajándékokkal jutalmazzuk.

MobileSign – Hiteles aláírás mobil készülék segítségével
GOP-1.1.1-11-2012-0353
A kifejlesztett mobil alapú digitális aláírást megvalósító alkalmazás két fő területet támogatva kíván hozzájárulni a digitális aláírás könnyebb elterjedéséhez. Az elterjedés egyik kézenfekvő eleme a széles körben alkalmazott mobil készülék, valamint ezen belül is az okos telefonok használatának kiaknázása, a digitális aláírás megvalósítása okos telefon segítségével. Az elektronikus aláírást leíró nemzetközi és az azokat alapul vevő hazai törvények, szabványok és ajánlások olyan megoldásokat javasolnak, amelyekkel az „írásbeliség követelménye kielégíthető”, illetve a megfelelő technikai előírásokat figyelembe véve alkalmas a „kézírással egyenértékű jogok biztosítására”. A mobil telefonon keresztüli, a szakmai szervezetek által hitelesíthető digitalizált kézzel történő aláírás megvalósítása - bizonyos esetekben - jelentősen hozzájárul a fenti probléma megoldásához. Minősített biztonságú aláírást megkívánó esetekben azonban nem elegendő a „digitális aláírás lenyomat”. Ehhez komplex hitelesítési eljárás szükséges, mely megköveteli, hogy az aláírást megfelelő technológiával rendelkező aláírás-létrehozó eszközzel állítsák elő, és a hitelesítésére egy erre jogosult hitelesítés-szolgáltató tanúsítványt bocsásson ki, melyen többek közt a titkosítás visszafejtéséhez szükséges publikus kulcs, a tanúsított neve, címe információ található.

WebCommerce All-in-One - Online kereskedelmi közvetítő és kínálat összefogó szolgáltatás fejlesztése
GOP-1.1.1-11-2012-0202
A jelen projekt keretei között WebCommerce All-in-One webes szolgáltatás aggregátor rendszert valósítja meg, amelynek alapkoncepciója, hogy az online vásárlások során szükséges adminisztrációt egyszerűsítse le, könnyítse meg. A rendszer segítségével a felhasználók egységes felületen kereshetnek, válogathatnak és vásárolhatnak, úgy, hogy miközben a felhasználók egyetlen bevásárlókosarat, egyetlen fizetési felületet látnak, egyetlen felületet használnak, a rendszer a háttérben elvégzi az egyes webportálokkal, online szolgáltatásokkal kapcsolatos összes részfolyamatot, adminisztrációt elvégzi automatikusan a regisztrációtól kezdve, a bejelentkezésen és a termék virtuális bevásárló kocsiba helyezésén át egészen a fizetésig. A szolgáltatás segítségével nem szükséges a legkülönbözőbb portálokon adatainkat megadni, vagy a jelszavakat megjegyezni. A WebComm All-in-One rendszer a legmagasabb biztonságot jelentő gépi kódokat használja, igény esetén akár egyetlen tranzakció után törli az adott portálon a felhasználó regisztrációját. A WebComm All-in-One rendszer segítségével minden vásárlás a legjobb áron történhet, hiszen mindig a rendszerben tárolt legjobb ajánlatot kapja a felhasználó és egy több elemű vásárlás esetén a rendszer segítségével a legkülönbözőbb webshopok kínálatból válogathatunk különböző szempontok szerint optimalizálva a tervezett beszerzéseket. A rendszerben egységesen támogatjuk a teljes online kereskedelmi folyamatot a kereséstől egészen az esetleges reklamációk kezeléséig.

Közösségi hálózat alapú pénzügyi termékajánló rendszer
GOP-1.1.1-11-2012-0330
A pénzügyi és biztosítási szolgáltatási szektor célzott értékesítési tevékenységének támogató eszköze e rendszer. Célja a meglevő ügyfelek új termékek vásárlására való hajlandóságának minél pontosabb megbecslése, valamint az új, potenciális ügyfelek kimutatása. Mára a közösségi rendszerek nagyon nagyszámú felhasználóról tárolnak széles körű, friss és kereskedelmi szempontból lényeges információkat. Ezek vizsgálati szempontból nem kizárólagosan a statisztikailag feldolgozható tulajdonságok, ismérvek alapján elemezhetők, hanem a hálózati kapcsolatok jellege, mintázatai, sajátosságai szerint is. Ezek egy egészen új, nagy hatékonyságú értékesítés támogató megoldás kialakítására alkalmasak. A közösségi szolgáltatásokban, közösségi rendszerekben tárolt információk újfajta üzleti hasznosításának lehetősége jelentős piaci potenciált képvisel. A célcsoportok dokumentált igényeinek megfelelő matematikai algoritmus rendszer és modell megalkotásával a Social Recommendation egy hatékony termékajánlóként funkcionál. A rendszer a felhasználók számára a hozzáférhető adatok elemzéséből levont következtetések alapján alakítja ki az adott termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlatokat. Az értékesítés lehetőségeit, irányait, célcsoportját a vonatkozó adathalmazban megfigyelhető hálózati kapcsolatok alapján feltárt összefüggésekre építi.

Virtuálisfiók - A XXI.századi ügyfélszolgálati technológia megteremtése az innovációs díjnyertes CallMix technológia alapjaira helyezve
GOP-1.1.1-11-2012-0099
A projekt a CallMix technológiának a továbbfejlesztését tartalmazza. A CallMix rendszer lényege, hogy a hagyományos mobil vagy vezetékes telekommunikációs csatorna mellé automatikusan felépít egy párhuzamos szerver-kliens csatornát a felhasználó számítógépére, Smart TV-re, tablet-jére, vagy okos telefonjára. Jelen projekt tárgya nem más volt, mint a CallMix platform kínálta kommunikációs infrastruktúra, infókommunikációs keret, és felület megtöltése hatékony, innovatív tartalmakkal, szolgáltatásokkal. Alapesetben a beszélgető felekről szóló információk jelennek meg ezen a felületen, abban az esetben azonban, ha a hívott fél egy vállalat, a rendszer lehetőséget kínál a vállalattal kapcsolatos többlet információk megjelenítésére.

iBAU Smart Energy
GOP-1.1.1-11-2012-0201
Jelen projekt keretei között az iBAU Smart Energy rendszert az iBAU intelligens épületautomatizálási felhő alkalmazásának energetikai kiterjesztése került kialakításra. A rendszer épít az iBAU azon képességére, hogy az épületautomatizálási rendszer minden egyes szereplője egy központi tervező eszközről vezérelhető, így az automatizált működés, beleértve az energetikai optimalizálási célú beavatkozásokat is elemi szinten tervezhető, megvalósítható az energetikai mikromenedzsment, amelynek segítségével minden energetikai rendszerben lévő fogyasztási tartalékok kiaknázhatók. Az iBAU Smart Energy lehetővé teszi egy kiterjedt és fogyasztási szempontból rendszerszinten optimalizált fogyasztási közösség létrehozását, amely az energia költségek szignifikáns csökkentését teszi lehetővé és aktívan kezeli a megújuló energiaforrások hatékony villamos energia rendszerbe integrálását, a fogyasztási és termelési szerkezet automatizált fogyasztási önkorlátozáson alapuló, aktív alakításával. Ugyancsak fontos eleme, hogy a fogyasztás optimalizálás mellett megvizsgáltuk villamos energia fogyasztás egy másik, eddig mérnöki, ipari, alkalmazott kutatási keretben viszonylag ritkán vizsgált aspektusát: A kibocsátott elektromágneses sugárzást. Minden fogyasztó rendelkezik ilyen kibocsátással és a mérnöki tudomány kialakította azokat a határértékeket, amelyeknek a technológiáknak meg kell felelni. Ugyanakkor körülöttünk egyre bővül a sugárzást kibocsátó eszközök köre és mára cáfolat nélküli hiedelmek sora jellemzi a területet, holott a technológia fejődésével és így a terhelések növekedésével szükség van eszközökre, amelyek segítségével reális adatokra épülő kép adható a területről. Ennek egyik komoly akadálya, hogy nincs kialakított, laborkörnyezeten kívül használható módszertan a mérésekre és az elemzésekre és nincs olyan mértékrendszer, amelynek segítségével a bulvársajtóban „elektroszmogként” emlegetett jelenség egy átlagember számára megfogható, értelmezhető lenne.

Menedzselt Közösségi Mobilalkalmazás Tesztközpont (Managed Community Test Center for Mobile Application Testing) kutatásfejlesztése
GOP-1.1.1-11-2012-0025
A projekt célja egy, a mobil alkalmazások közösségi tesztelésére szolgáló felhő alapú megoldás és szolgáltatás kifejlesztése volt. Bár a világban alkalmazott mobil alkalmazás platformok, operációs rendszerek száma véges és a mobil alkalmazások működési környezete szabványokban rögzített, mégis gyakorlati tapasztalat, hogy a világ különböző országaiban olyan eltérések tapasztalhatók, amelyek nem egy esetben a mobil alkalmazások működőképességét is jelentős mértékben befolyásolják. Azoknak a fejlesztőknek, akik alkalmazásaikat a világ több országában szeretnék értékesíteni, vagy több platformra és különböző végkészülékekre egyaránt optimálisan működő szoftvereket akarnak készíteni igen összetett feladatot jelent a tesztelés megvalósítása. Az okos telefonok világméretű terjedésével együtt egyre jobban erősödik az a trend, amely a felhő alapú szolgáltatások mobil platformokon keresztüli igénybevételének lehetőségét feltételezi. A felhasználók adataikhoz, tartalmaikhoz a mobil eszközök segítségével is hozzá kívánnak férni, függetlenül attól, hogy milyen telefonkészülékkel rendelkeznek és hogy a világ melyik részén élnek. Ez pedig azt jelenti, hogy a megfelelő minőség, rendelkezésre állás fenntartásának fontos feltétele, eleme a megfelelő tesztelési lehetőség. A projekt eredményeként megszületett technológia erre a teszteléshez kapcsolódó technikai, logisztikai és üzleti kihívásra kívánt megfelelő választ kialakítani a szükséges technikai feltételek és üzleti konstrukciók kialakításával, építve az Internetes világban egyre szélesebb körben terjedő közösségi megközelítésre, a közösségi tesztelési szisztéma kialakításával. A közösségi tesztelés lényege, hogy összekötöttük a világ különböző pontjain élő, okos telefonnal rendelkező a tesztelés iránt fogékony felhasználókat a mobil alkalmazások fejlesztőivel és egy szabályozott üzleti folyamatot korszerű eszközökkel támogatva egy minden eddiginél hatékonyabb globális tesztelési szolgáltatást alakítottunk ki. A közösségi tesztelési szolgáltatás lényege a fejlesztők irányából, hogy a mobilalkalmazásukat a kialakításra kerülő központi portálunkra feltöltve összeállíthatják az igényeiknek megfelelő tesztscriptet, amely alapján a rendszer a scriptben meghatározott tesztelési paramétereknek megfelelő felhasználókat keres a regisztrált közösségben. A rendszer a tesztelési lehetőséget kiajánlja a tesztelőknek, akiknek mobil felületeket kínál a tesztek naplózására, a teszteredmények rögzítésére. A fejlesztők ezeket a teszteredményeket összesítve kapják meg. A közösségi tesztelési szolgáltatás része az elszámoló ház funkció, azaz a tesztelő számára a fejlesztőtől befolyó díjazás megfelelő részét jóváírjuk.

Föld-rendszer adatok tudományos feldolgozása és az ismeretek társadalmasítása korszerű informatikai eszközök segítségével
TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV/-2012-0015
Cégünk részt vett egy olyan kutatásban, mely a Föld ökológiai rendszerét befolyásoló környezeti tényezők vizsgálatára és azok együttes hatásaira fókuszált. Az erdőkben telepített innovatív adatgyűjtő szenzorhálózat speciális vezeték nélküli kommunikáció révén képes a talajminőséggel, a levegő-összetétellel és -minőséggel (CO2 tartalom), csapadékmennyiséggel, és hőmérséklettel kapcsolatos adatok összegyűjtésére. A különböző historikus, illetve valós idejű adatokra támaszkodva egy összetett adatbányászati algoritmus kidolgozására került sor. Az említett adatok feldolgozása mellett a rendszer képes külső felek (meteorológiai állomások) és közösségi megfigyelést végző felhasználók adatainak integrálására is. Ezen túl a kvantumkommunikáció lehetőségei is megvizsgálásra kerültek.

Új, termelési mintavevő, adattovábbító és -értékelő technológia és működési környezet kifejlesztése mezőgazdasági üzem és értékesítés szervezéshez - "AgroN2"
GOP-1.1.1-11-2012-0253
Az AGRON2 létrehozásának elsődleges célja volt, hogy adott termőterülethez (mezőgazdasági parcella) kapcsolódóan termelési és üzleti jellegű javaslatot adjon az ott gazdálkodónak, annak érdekében, hogy annak gazdaságos és kiszámíthatóbb működését megszilárdítsa, jövedelemtermelő képességét javítsa. Az AGRON2 alapvetően egy fejlődésre képes, web alapú üzleti megoldás, amely egy több éves adatgyűjtés és ennek célirányos feldolgozása által – egyre pontosabb – tájékoztatást tud adni a felhasználóknak az őket érdeklő terület hasznosíthatóságának és fejlesztésének érdekében. Fontos, hogy az AGRON2 képes önfejlesztő módon a saját működése által is egyre pontosabb javaslatokat tenni a termelőknek és más érdekelteknek. A mezőgazdasági termelés egyre összetettebb rendszer, de olyan alapvető hatások is jelentősen befolyásolják, mint az időjárás, vagy az emberi tényező. Ennek alapján a működésben alkalmazandó, folyamatosan frissített adatok (pl. világpiaci trendek, terményárak, árutőzsdei adatok, korlátozások, vegyszer betiltások, funkcionális élelmiszerek térnyerése, bio/öko termékek iránti igények, új technológiák, stb.) elősegíthetik az érdekelt szereplők (teljes vertikumok) jobb együttműködését. A projekt célközönsége elsősorban azon mezőgazdasággal, elsősorban szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozók köre, akik a valóban megalapozott döntéseikhez szükséges információ összegyűjtésére, szintetizálására, súlyozására nem rendelkeznek elegendő idővel, munkatárssal, vagy mindez meghaladja szakmai képességeiket. A projekt fejlesztésének másodlagos célja volt közvetten a vidéki, alapvetően mezőgazdaságból jövedelmet előállítani képes társadalmi csoport megerősítése és ez által az önellátás lehetőségeinek érdemi bővítése, majd a termelési szerkezet korszerűbbé tétele.

Mobilpanel fejlesztése helymeghatározó technológiák igénybevételével
GOP-1.1.1-11-2012-0109
Az alkalmazás elsősorban fogyasztói magatartást vizsgáló közvélemény-kutató cégeknek nyújt segítséget. A primer kutatásban résztvevő paneltagok egy mobilalkalmazás futtatásával kül- és beltéren egyaránt könnyen nyomon követhetőek. Egy, a mobil cellákat felhasználó egyedi technológia mellett beltéri Bluetooth és kültéri GPS koordinátákon alapuló helymeghatározás valósul meg, mely során a különböző pozicionálási metódusok seamless módon képesek együttműködni. A bejárt útvonalaknak megfelelően a paneltagok személyre szabott kérdőíveket kaphatnak. A megvalósított kliens-szerver kommunikáció valós idejű, kétirányú és biztonságos működésre, és ezáltal valódi push szolgáltatás nyújtására is képes. Az alkalmazás hálózati kapcsolat hiányában is alkalmas az adatok utólagos szinkronizálására, és a kor követelményeinek megfelelően energiafogyasztásra optimalizáltan működik, vagyis kevésbé terheli a mobiltelefonok akkumulátorát. Az architektúra lehetőséget biztosít külső szolgáltatások integrálására is.

Vízminőséget mérő és értékelő vezeték nélküli szenzorhálózat kifejlesztése
HUSK/1101/1.2.1/0091
A WSN-AQUA rendszer egy új, automatizált online vízminőség monitorozó szenzorhálózati megoldás, ami forradalmasítja a napjainkban alkalmazott mintavételezési, vízminőség ellenőrzési gyakorlatot, korszerű alternatívát kínálva a legújabb technológiai fejlesztések gyakorlati alkalmazásával. Azon vízminőség paraméterek esetében, melyek vizsgálatára napjainkban rendelkezésre áll szenzoros megoldás, az in situ mintavételezés és időigényes laboratóriumi analizálás helyett a rendszer lehetőséget biztosít a helyszínre telepített bóják által mért adatok automatikus továbbítására, elemzésére. Az adatok szerver oldali feldolgozása, kiértékelése jelentősen lecsökkenti az információszerzés idejét és költségét. Lehetőséget biztosít valós idejű riasztások megvalósítására, így az illetékes hatóságok gyorsan reagálhatnak az esetleges szennyezésekre, az időben elvégzett kárelhárítással pedig a maradandó károsodás valószínűsége jelentősen visszaszorítható, a kármentesítési költségek drasztikusan csökkenthetőek. A WSN-AQUA rendszer használatával lehetőség nyílik párhuzamosan több helyszínen méréseket végezni, illetve az adatgyűjtés és adatszolgáltatás gyakorisága is tetszőlegesen, az igényeknek megfelelő módon beállítható. A rendszer alkalmas lehet környezetvédelmi intézkedések, vízminőség védelmi tevékenység támogatására szennyező anyagok hatásának valós időben történő kimutatása révén, mind természetes folyó- és állóvizek, mind mesterséges vizek, víztározók esetében. A rendszer által mért adatokból riportok generálására van lehetőség, illetve nyomon követhetőek a WSN-AQUA rendszer weboldalán: http://husk.fei.tuke.sk Funkciók és műszaki paraméterek: A rendszer alkalmas a víztest szennyezésének korai jelzésére, riasztásként sms és e-mail küldésére az illetékes hatóság, felhasználó részére. Online ellenőrző felületén, a WSN-AQUA weboldalon könnyedén nyomon követhetőek a vízminőségi paraméterek. A rendszer szenzorok alkalmazásával gyűjt vízminőség adatokat, melyekből riportok készíthetőek, gráfok állíthatóak elő igény szerint, valamint határérték menedzsment funkcióval rendelkezik. A monitoring bóják alap felszereltsége: pH, redoxpotenciál, hőmérséklet, vezetőképesség, oldott sótartalom, oldott oxigén mennyiségének vizsgálatára alkalmas szenzorok. A bővített szenzorkészlet foszfor, nitrogén, kémiai és biológiai oxigénigény, kék- és zöld alga, valamint oldott szerves anyagok jelenlétének, mennyiségének vizsgálatára teheti alkalmassá a monitoring rendszert. A rendszer felhasználói közé tartozhatnak vízügyi hatóságok, nemzeti parkok, természetes vizeken kialakított strandok üzemeltetői, víztározók. Gazdasági felhasználású víztestek esetében halastavak, halgazdaságok, szennyvíztisztító telepek, ipari vízparti létesítmények.